Slåen

Slåen er en vildtvoksende, stor busk med stive, tætsiddende grene og tynde kviste med mange, sylespidse torne. Slåenbusken kan blive 2-3 meter høj, og den vil ofte danne et tæt krat i skovbryn og lysninger.

Udseende

Blomsterne er små og hvide og sidder tæt. Frugterne er små kuglerunde, blåsorte stenfrugter med hvid dug på overfladen. Frugtkødet er grønligt.

Oprindelse

Slåen findes vildtvoksende i det meste af Europa, Nordafrika og Vestasien. I Skandinavien vokser den i den sydlige del af Norge, Sverige og Finland, og i Danmark især i Østdanmark, hvor der er de rette vækstbetingelser, nemlig moræneler- og kalkholdig jord. Den er meget hårdfør over for vind og frost.

Anvendelse

Slåen har en meget bitter og snerpende smag, men efter nattefrost bliver frugterne mindre snerpende og mere søde. Man skal derfor vente med at plukke slåen til efter den første nattefrost, eller frugterne kan komme en tur i fryseren, før de anvendes.

Af slåen kan man fremstille kryddersnaps og likør, som får en flot rød farve. Desuden kan slåen anvendes til saft, gele og marmelade. Eventuelt sammen med æbler.

Botanik

Slåen breder sig nemt ved rodskud og danner ofte et uigennemtrængeligt krat langs skovbryn og kyster. Den tåler beskæring.

Sæson

Slåen blomstrer i april. Frugterne er på størrelse med et solbær og modner i september-oktober, men bliver siddende på buskene til hen på vinteren, til stor glæde for fuglene.

Kilder

  • Skov- og Naturstyrelsen
  • Snapsedoktor