Bakterier og skimmelsvamp

Sygdomsfremkaldende bakterier er lumske. De kan hverken ses, lugtes eller smages. Man opdager dem først, hvis man bliver syg (typisk diarre eller opkast). Og det kan komme få timer eller flere dage efter, at man har spist maden. Forrådnelsesbakterier eller andre mikroorganismer nedbryder maden. De ydre tegn er, at maden lugter grimt, råddent, muggent eller syrnet, og da de både kan ses, lugtes eller smages, er man som regel ikke i tvivl om, at maden skal kasseres.
Bakterier og skimmelsvamp

Beskrivelse

Bakterier formerer sig ved deling: En bliver til to, to til fire og så videre. Ved 37º C kan en bakterie blive til 1.000 på tre timer og til 1.000.000 på seks timer. Ud over temperaturen har bakterierne brug for fugtighed og næring, som de får fra den madvare, de sidder på.

Nogle bakterier kræver også ilt (luft) for at vokse, mens andre vokser iltfrit. Om maden indeholder syre eller salt kan også spille en rolle for bakteriernes vækst. Nogle bakterier kan danne sporer, der er en slags små frø, som senere vil kunne blive til bakterier, hvis de rette betingelser er til stede.

Nogle skimmelsvampe kan danne giftstoffer, der kaldes mycotoksiner. Et synligt tegn er mug på maden. Andre skimmelsvampe er nyttige.

Eksempler

I fryseren ved 18º C ligger bakterier i dvale, og nogle dør.

I køleskabet ved 5º C formerer bakterier sig meget langsomt.

I temperaturområdet 5-65º C kan bakterier formere sig, men oftest holder de forskellige arter hinanden i skak.

Det kritiske temperaturområde er 20-40º C, hvor bakterier formerer sig meget hurtigt.

Over 65º C formerer bakterier sig ikke mere.

Ved 75º C dør de sygdomsfremkaldende bakterier, men bakteriesporer overlever.

Kilder

  • Karolines Køkken
Bakterier og skimmelsvamp